Christie Hoogeveen - Zorg voor uw huid en voeten -

Vergoeding

De pedicurebehandelingen van diabetes- en reumapatiënten worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed, wanneer u aanvullend verzekerd bent.
De hoogte van de vergoeding voor deze pedicurebehandelingen verschilt per maatschappij en per polis.
Informeert u zelf naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar of informeer bij uw patiëntenvereniging.

Na elke pedicurebehandeling bij mijn praktijk ontvangt u van mij een factuur. Deze dient u rechtstreeks aan ons te voldoen.
De factuur kunt u daarna zelf opsturen naar uw zorgverzekeraar om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen.